Genel Bilgiler

Program Tanıtımı ve Programın Amaçları

PDR Anabilim dalı,  çocuk, ergen ve yetişkinler için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek meslek insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Programdan mezun olan öğrenciler psikolojik danışman unvanı alarak, devlet ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, hastanelerde, işletme vb. kurumlarda ve serbest olarak  çalışabilmektedirler.

Anabilim Dalı'nın Tarihçesi, Kuruluş Yılı ve Kısa Tanıtımı 

Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü çatısı altında yer almaktadır. Eğitim Bilimleri Bölümü 28/3/1983 tarihinde kabul edilen 2809 kanun uyarınca kurulmuş olup, bölüm kapsamında halen lisans programı olarak devam eden tek programdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.B.D. doğum öncesinden ölüme kadar her yaştaki bireylere yönelik ruh sağlığını koruyucu, önleyici ve geliştirici hizmetleri verecek eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.  1950’li yıllarda eğitim sisteminde yer edinmeye başlayan rehberlik ve psikolojik danışma alanının mezunları, ağırlıklı olarak devlet ve özel okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı olarak görev yapmaktadır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedirler. Uzmanlaşmanın gerekli olduğu bir alan olduğundan mezunların  lisansüstü programlara talep gösterdiği gözlenmektedir.

Anabilim Dalı'nın Eğitim Süresi

Lisans programında 180 kredi ile dört yıllık eğitim verilmektedir. 5.yy’dan 8.yy’ın sonuna kadar toplam yedi tane seçmeli ders alma olanağı vardır. 2547 sayılı kanunun 44’üncü maddesine göre öğrencilerin normal öğrenim süresi dört yıl olup, derslere devam zorunluluğu vardır.

Lisans Programı Kabul şartları ve Kontenjan

ÖSS’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans programına  ÖSYS sınavından TM-3 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Lisans programına  472.624 taban puanı (2012) ile yaklaşık 90 öğrenci alınmaktadır.  Fakültemiz otomasyon sistemine bağlı olarak öğrenciler başarı durumlarını bilgisayar üzerinden takip edebilmektedirler. Derslerin çoğunluğunda not verme bağıl değerlendirme sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

Aktif olarak öğretim gören öğrenci sayısı 417'dir. Son beş yıla ait RPD lisans kontenjanları aşağıdaki gibidir:

YIL   SAYI  
  2008   80
  2009   80
  2010   85
  2011   88
  2012   90

Lisans Üstü Eğitim Olanakları

Anabilim dalı Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki lisansüstü programa sahiptir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından PDR Yüksek Lisans ve Doktora programı için her sene Haziran ayında başvuru kabul edilmektedir. Anabilim Dalına lisansüstü öğrenci başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web sayfasından Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

 

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Halil EKŞİ

 

Eski Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Betül AYDIN 2005-2008
Prof. Dr. A. Esra ASLAN        2008-2012

 

Eski Bölüm Başkanları 

Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR   1982-1985
Prof. Dr. Hasan TAN 1985-1992
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU   1992-2001
Prof. Dr. Betül AYDIN 2001-2008
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU 2008-2011

Lisans Öğrenci Danışmanları

1. Birinci sınıf : Arş. Gör. Bilge Nuran Aydoğdu, Arş. Gör. Çiğdem Demir Çelebi, Arş. Gör. Nesrullah Okan

2. İkinci sınıf : Arş. Gör. Dr. Akif Avcu, Arş. Gör. Dr. Kamile Gamze Yaman, Arş. Gör. Mine Sayın

3. Üçüncü sınıf : Öğr. Gör. Dr. Esra Bakiler, Arş. Gör. Hatice Pınar Kemahlı, Arş. Gör. Tuğba Türk

4. Dördüncü sınıf : Arş. Gör. Derya Eryiğit, Arş. Gör. Erdem Sevim, Arş. Gör. Şeymanur Didin Ala

ÇAP/YAP: Arş. Gör. Mehmet Uğuz 

 

  • Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.
  • You can download the brochure of department in English PDF document by clicking here.
  • Bölüm hakkında detaylı bilgi, ders içerikleri ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.
  • You can detailed information about the curriculum of the department course contend and ECTS credits in English by clicking here.

Bu sayfa Guidance and Psychological Counseling tarafından en son 13.05.2022 17:22:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM