Lisansüstü Programları

Anabilim dalı Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki lisansüstü programa sahiptir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı 1987 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak "Eğitimde Psikolojik Hizmetler" adı ile ilk program açılmıştır. 1994 yılından itibaren Eğtiim Bilimleri Enstitüsü kapsamında "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" adı altındaki program açılmaya devam etmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler "Uzman Psikolojik Danılman" ünvanını kazanmaktadır. Yüksek Lisans programına başvuru için psikoloji ve psikolojik danışmanlık lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Öğrenci programın öngördüğü teorik ve pratik çalışmaları başarı ile tamamlamış olmak zorundadır. Tezli Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini takip eden 2 ay içerisinde yapılır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre sonunda dersleri başarı ile tamamlamış olsa dahi, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50 altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans programından mezun olup Uzman Psikolojik Danışman Ünvanını kazanan danışmanlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "rehber öğretmen " kadrosunda okul psikolojik danışmanlığı yapmaktadırlar. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde; dershanelerde rehber ve psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. T.C. Adalet Bakanlığı'nda ,çocuk mahkemelerinde "pedagog" ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Özel sektördeki kurumların İnsan Kaynakları bölümünde kişisel gelişime destek vermek, personel seçimi gibi konularda görev yapmak üzere istihdam edilmektedirler. Özel ve kamu kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler. Emniyet teşkilatında Rehberlik Psikolojik Büro amirliklerinde görev yapabilmektedirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından PDR Yüksek Lisans ve Doktora programı için her sene Haziran ayında başvuru kabul edilmektedir. Anabilim Dalına lisansüstü öğrenci başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Bu sayfa Guidance and Psychological Counseling tarafından en son 06.12.2018 15:20:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM